Full Service предоставя вече над 30 години екологично незамърсяващи, надеждни и високо ефективни решения, които предпазват околната среда. 

 

Благодарение на непрекъсната научноизследователска работа върху иновативните продукти и експертните познания, получени в ежедневната работа, компания Full Service е разработила широк спектър от решения в няколко направления: контрол на ерозията, хидропосев, защита на почвата, геотехника, естествени настилки, укрепване на почвата, контрол на запрашаването.

 

Напредваме внимателно към възстановяването на почвата и опазването на околната среда!

Our footprint is light!                                                                                                                                               

РЕШЕНИЯ

ХИДРОПОСЕВ Хидропосев с дървесни влакна, интензивен хидропосев, система за хидравлично нанасящо се покритие Hydromat MFL
Прочетете още
КОНТРОЛ НА ЕРОЗИЯТА Био мрежи, покрития за контрол на ерозията, покрития за контрол на ерозията със семена, геопокрития и решения за контрол на ерозията и консервация на почвата
Прочетете още
ЕСТЕСТВЕНИ НАСТИЛКИ Екологично незамърсяващи решения за изграждане на естествени настилки, отводнителни повърхности, земеделски и полски пътища, за укрепване и за контрол на запрашаването
Прочетете още
ХИДРОПОСЕВНО ОБОРУДВАНЕПълна гама хидропосевно оборудване, разработено по италиански технологии
Прочетете още
КОНТРОЛ НА ЗАПРАШАВАНЕТО Екологично незамърсяващи решения за контрол и предотвратяване на запрашаването при пътища без настилка, строителни площадки, кариери и мини
Прочетете ощеo
ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ И ЗАМЪРСЕНИ УЧАСТЪЦИ Продукти за дългосрочно покриване на депа за отпадъци и замърсени участъци
Прочетете още
СИСТЕМИ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ Предварително монтирани системи за отводняване без чакъл
Прочетете още
ПРОДУКТИ ЗА ЗИМАТА Пълна гама от решения за защита и предпазване на инфраструктурата, превозните средства и хората в условия на температури на замръзване
Прочетете още
Укрепване на почвата Алтернативно и екологично укрепване на глинести и кални почви, подобряващо техните геотехнически характеристики при пътища/ пътни основи.
Прочетете още

News