Хидропосевът е метод за затревяване, който се прилага механично с помощта на хидропосевна машина, снабдена с механична вътрешна бъркалка. Многокомпонентната смес, съдържаща семена, слепващо вещество, торове и други добавки трябва да се нанесе равномерно върху повърхността на почвата като за целта се използват маркучи и оръдия.

В зависимост от конкретния случай и от вида на почвата, хидропосевните продукти и системи могат да бъдат различни.

Хидропосевните методи се делят на три главни групи:

Хидропосевът със зелени дървесни влакна позволява да се засее растителност върху повърхности, при които не е възможно да се получат добри резултати чрез традиционната ръчна сеитба. Мулчът намалява ерозията и създава микроклимат, който подпомага и ускорява растежа, както и развитието на корените.

Мулчът може да абсорбира значително количество от водата, която бавно се освобождава в почвата, като по този начин се създава парников ефект, който подобрява поникването и растежа.

Интензивен хидропосев с мулч от органична материя и дървесни влакна. Той позволява затревяване дори и на много стръмни склонове, на стерилни почви, които нямат органична покривка и не са подсилени и укрепени с торфен слой, както и върху силно нагънати и пресечени склонове. Този метод се състои от еднократен или неколкократен интензивен хидропосев като се използват само естествени продукти, които не променят екосистемата.

Хидропосев с Hydromat MFL – Покритие, което се нанася хидравлично: повърхностно покритие с матрица за контрол на ерозията (Hydromat) в смес с други естествени продукти. Този метод осигурява безопасен и икономически изгоден заместител на традиционните покрития за контрол на ерозията – дори и при най-стръмните склонове.

Full Service може да удовлетвори всички изисквания на клиентите и да препоръча най-подходящите продукти и решения в зависимост от всеки конкретен случай. Ние правим преценка на педологичните, литологичните, морфологичните и климатичните условия, от които зависи изборът на най-подходящата система или компонент.

Ще намерите още информация в системата HYDROMAT MFL.

Нашите хидропосевни продукти обхващат следната гама от изделия:

МУЛЧ – Hydrofibre, Hydrocell, Hydrostroh

СЛЕПВАЩИ ВЕЩЕСТВА - Fulltack, Supertack, Ecotack, Hydrotack

ТОРОВЕ, НЕУТРАЛИЗИРАЩИ И ОСНОВНИ ПОДХРАНВАЩИ ПРЕПАРАТИ - Dung 10.5.5s, Organic Calcium, Biozolfo, Full Humus, Idrostarter, Biostart, Biohumus, Micoplas, Hydrosoil

ДОБАВКИ - Idrogel, Deep Green, Fiber Plus

СМЕС ОТ СЕМЕНА – стандартна или по поръчка

 

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 
Casi applicativi: 
You must pass the test to send the form.
Thank you for contacting FullService. We will reply shortly.