Full Service, od ponad trzydziestu lat,  pracuje nad rozwiązaniami przyjaznymi  środowisku naturalnemu.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu i ciągłym badaniom, w zakresie praktycznego zastosowania proponowanych technologii i materiałów,  firma Full Service opracowała kompleksową ofertę rozwiązań w dziedzinie kontroli erozji, hydrosiewu, ochrony gleby, geotechniki, stabilizacji naturalnych nawierzchni dróg oraz kontroli pylenia.

 

Naszą pracę ukierunkowujemy  na  szczególną dbałość o terytorium i ochronę środowiska naturalnego!

Our footprint is light!                                                                                                                                                     

Produkti

Hydrosiew Hydrosiew wzmocniony, Hydrosiew grubościowy, Hydrosiew na matach z włókien dla przestrzennego pokrycia i zadarnienia terenu
Read more
Systemy przeciwerozyjne Siatki biodegradowalne, maty biodegradowalne wstępnie obsiane, geo-maty i akcesoria do zapobiegania erozji i konserwacji gleby
Read more
Nawierzchnie naturalne Ekologiczne rozwiązania samo zagęszczające dla naturalnych nawierzchni odprowadzający wodęi architektury krajobrazu, drogi wiejskie (białe), stabilizacja i kontrola pylenia
Read more
Sprzęt do HydrosiewuKompletna i nowoczesna linia urządzeń do Hydrosiewu oparta na włoskiej technologii
Read more
Kontrola pylenia Pro ekologiczne rozwiązania w zakresie ograniczania emisji pyłów i kontroli na „białych” drogach, placach budowy lub w kamieniołomach i kopalniach (hałdy kopalniane)
Read more
Składowiska odpadów skażonych Produkty do długoterminowego pokrycia składowisk odpadów i miejsc skażonych
Read more
Systemy odwadniające Wstępnie zmontowane systemy odwadniające bez żwiru
Read more
Substancje przeciw oblodzeniu i odmrażające Kompletna gama rozwiązań do zabezpieczania infrastruktury, pojazdów i ludzi przed niebezpieczeństwami związanymi z lodem i śniegiem
Read more
Stabilizacja gruntu Alternatywna i ekologiczna stabilizacja gruntów gliniastych, która poprawia ich właściwości geotechniczne dróg i podłoży drogowych.
Read more

News